MÜNHAL KADROLAR

 

  

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

 

Sayı      :50121561-902 - 372                                              11 . 02 . 2014           

Konu    : Münhal Kadro İlanı.

 

DUYURU

 

İlimiz ve İlçe Müftülüklerine ait ekli listede bulunan münhal kadrolara, Başkanlığımız yönetmelikleri gereğince İlimiz Müftülüğü Değerlendirme ve Sınav Kurulunca yarışma sınavı sonucu naklen atama yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- Halen İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görevli olmak. (Adaylığı da kaldırılmış olmak)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesindeki genel ve özel şartları taşıyor olmak.

3- Atanacağı kadro için Başkanlığımız Atama, Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliklerindeki atama şartlarını taşımak.

4- Atanmak istediği cami grubuna göre Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)’dan; İmam-Hatipler için; (A) ve (B) grubu camiler için (60) ve üzeri, (C)  ve (D) grubu camiler için (50)  üzeri, Müezzin-Kayyımlar için   Cami  gruplarının tamamı için (50) ve üzeri puan almış olmak. (MBST Sınavına girmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir)

5- (D) grubunda görev yapan cami görevlilerinin başka gruplara naklen atanabilmeleri için Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17/2 md. gereği, bu grupta asgari 3 yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

6-İl dışından müracaat edecek görevliler için Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20/b-1. Md. gereğince bulunduğu ilde toplam olarak 3 yıl görev yapmış olmak.

7-(B) Grubu camilerine atana bilmek için;(D) ve (C)  gurubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

8-Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

9-İlan edilen Münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK:

1-İlçe Müftülüğündeki münhal bir kadroya atanmak isteyen görevliler, nakil istek dilekçelerini İl Müftülüğüne verecekler ve Sınava Tokat İl Müftülüğünde gireceklerdir.

2-Nakil istek dilekçesi (Matbu form-Müftülüğümüzden alınabilir)

3- Sağlık,  eş durumu v.s. gibi nedenlerle tayin isteğinde bulunanlar ilgili evrakı dilekçesine ekleyecektir.

MÜRACAAT VE SINAV TARİHİ:

I-  Müracaatlar  28.02.2013 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

II- Yarışma sınavı 04.03.2014 Salı günü saat 09.00'da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.

   İlan olunur.11.02. 2014

                                                                                                                                                  

             

                                                                                                                                                        ( İMZA )                                                                                                      

 

 

Ek:

1-Münhal Kadro listesi

Dağıtım:

1-İlan Panosu                                                                                     

2-Başkanlık Web Sitesi

3-İlçe Müftülüklerinin e-mailine

 

 

 

                                                                                                                                                               :    

Alipaşa Mah.PTT Yanı No:180  60030 TOKAT                            Ayrıntılı bilgi için irtibat : Y.KAVAKLI şef

Telefon : 0 356 214 55 24  Faks : 0 356 214 07 16                          e-posta : tokat@ttnet.net.tr

TOKAT İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNDE MÜNHAL KADROLAR

 

S.N

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Caminin Grubu

Kadronun Bulunduğu Yer

 

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ  MÜNHAL KARDROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

1

B

Merkez Ulu Camii

 

2

İmam-Hatip

D.H.

2

B

Merkez Takyeciler Camii

 

3

İmam-Hatip

D.H.

3

C

Merkez Bahçelievler Camii

 

4

İmam-Hatip

D.H.

6

D

Aşağı Furundere Köyü Camii

 

5

İmam-Hatip

D.H.

4

D

Behram Köyü camii

 

6

İmam-Hatip

D.H.

3

D

Akbelen Ksb.Musalla Camii

 

7

İmam-Hatip

D.H.

8

D

Çubuklu Köyü Yeni Camii

 

 

ALMUS İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KARDROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

10

D

Sarıören Köyü  Camii

 

2

İmam-Hatip

D.H.

9

D

Baba Köyü Camii

 

 

ARTOVA  İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜNHAL KADROLARI 

 

 

PAZAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

8

D

Bağlarbaşı Köyü Çaybağı  Camii

 

2

İmam-Hatip

D.H.

4

D

Kaledere Köyü Camii

 

 

BAŞÇİFTLİK   İLÇE  MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

9

D

Erikbelen Köyü  Camii

 

 

ERBAA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLARI

 

 

NİKSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KARDROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

7

D

Kaşıkcı Köyü Camii

 

 

TURHAL  İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KARDROLARI

 

 

İmam-Hatip

D.H.

3

D

Ayranpınarı Köyü Camii

 

 

REŞADİYE  İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KARDROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

7

D

Baydarlı Ky.Yukarı Mh.Medresi C.

 

2

İmam-Hatip

D.H.

9

D

Kuzbağı  Ksb. Camii

 

3

İmam-Hatip

D.H.

9

D

Taşlıca Ky.Yayla Camii

 

4

İmam-Hatip

D.H.

7

D

Büşürüm  Ksb. Akpınar Mh. Camii

 

5

İmam-Hatip

D.H.

1

C

Bozçalı  Ksb. Meydan Camii

 

6

İmam-Hatip

D.H.

10

D

Özlüce Köyü Camii

 

7

İmam-Hatip

D.H.

6

D

Bostankolu Ky.Kargı Mezrası Camii

 

8

İmam-Hatip

D.H.

7

D

Karşıkent Köyü Camii

 

 

YEŞİLYUR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLARI

 

 

SULUSARAY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ  MÜNHAL KADROLARI

 

 

ZİLE  İLÇE  MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLARI

 

1

İmam-Hatip

D.H.

1

D

Minare-i Sağır Camii

 

2

İmam-Hatip

D.H.

5

D

Karaşeh Köyü Camii

 

 

                                                                                                                                                    

NOT :

NAKİL TALEBİNDE BULUNACAK GÖREVLİLER

*EKTEKİ FORM DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

*FAXS İLE YAPILAN MÜRACAATLARDA SINAVDAN ÖNCE DİLEKÇENİN ASLININ GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

T.C. KİMLİK NO                                         :

 

GÖREV YERİ VE GÖREVİ                      :

 

GÖREV YAPTIĞI CAMİNİN GRUBU     :

 

MBST PUANI VE YILI                               :

( Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı )

 

ADI-SOYADI                                               :

 

MEMLEKETİ                                              :

 

DOĞUM  YERİ VE TARİHİ                      :

 

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ        :

 

BULUNDUĞU GÖR. BAŞL. TARİHİ       :

 

MEZUNİYETİ  ( TAHSİLİ)            :

 

HAFIZLIĞI    ( Var – Yok )             :

 

ASKERLİĞİ   ( Yaptı – Tecilli – Muaf )     :         

 

SİCİL NO                                                     :

 

                                                           ÖZÜ   : Naklen Tayin İsteği.

 

MÜFTÜLÜK  MAKAMINA

                                               TOKAT                        

 

 

……………………  İli  ……………………  İlçesi ……………….…………………………………... Camii ………………………………. olarak görev yapmaktayım.

 

İliniz ……………………….  İlçesinde münhal bulunan  ……………………………………………….   Camii İmam-Hatipliği / Müezzin-Kayyımlığı için yapılacak olan sınava katılmak istiyorum.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                      … / …... / …….

 

                                                                                                                           ( İ M Z A )

                                                                                                                        Adı ve Soyadı

A  D  R  E  S              :

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

                                         ………………. / ………………..

 

Telefon     Ev :  (                ) ………………………..   Cep : (            )  …………………………………                                                            

 

 

 


 

 


2013 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI
2013 Yılı Ramazan
2013 YILI KUTLU DOĞUM
CAMİLER HAFTASI

Camiyi Seviyorum

Esmaül Hüsna

Üyelik Girişi
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 21° 8°
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2015 KUTLU DOĞUM HAFTASI KAMU SPOTU